ارسال رزومه

لطفا در صورت تقاضای همکاری  فرم زیر را بدقت پرنموده

همکاران ما پس از بررسی رزومه با شما به صورت تلفنی یا ایمل تماس خواهند گرفت

نام و نام خانوادگی

ادرس ایمیل

عنوان شغلی

توضیحات مختصر

شماره تماس

اپلود رزومه